De toepassing van een corporate governance code voor niet-beursgenoteerde familiebedrijven is een moeilijke oefening. Men moet een juiste balans zoeken tussen de concrete governance behoeften van het bedrijf en de familie. Vindt men echter het correcte evenwicht? Dan is het mogelijk de samenstelling en de werking van de diverse beleidsorganen te optimaliseren.

De Corporate Governance scan signaleert actiegebieden en vertrekt vanuit de concrete realiteit van een familiebedrijf. Deze scan werd geactualiseerd in juni 2011 op basis van nieuwe evoluties m.b.t. corporate governance, vernieuwend onderzoek vanuit Universiteit Hasselt en Code Buysse II. Het invullen van deze scan neemt slechts 10 minuten in beslag. De positie van uw bedrijf op vlak van corporate governance krijgt u a.d.h.v. knipperlichten in een handige pdf. Het helpt u op weg om de nodige actie te ondernemen. Een verklarende handleiding met nuttige en praktische tips vindt u terug in het boek "Corporate governance in het familiebedrijf: hoe beter en sneller beslissen?".