Gezien de snel veranderende wereld en toenemende complexiteit van ondernemen is leren als familiebedrijf cruciaal om succesvol te zijn én te blijven. Mensen zijn steeds meer aangewezen op elkaar om van het familiebedrijf een bedrijf te maken dat op een volgehouden manier emotionele, relationele en financiële waarde creëert. Dit kan enkel maar als het familiebedrijf lerende relaties ontwikkelt en onderhoudt, zowel intern als extern.

Familiale ondernemingen kunnen dit leren sterk verbeteren door in te zetten op vier hefbomen, zijnde:

(a) een lerende oriëntatie;
(b) lerende relaties en praktijken;
(c) leiderschap dat leren ondersteunt;
(d) governance mechanismen die leren bevorderen.

Deze scan laat u toe om uw bedrijf te positioneren op basis van deze 4 hefbomen en te benchmarken met een refertegroep van 38 familiebedrijven (de gemiddelde scores van deze familiebedrijven leveren de benchmark). Het resultaat is een positioneringsroos voor elke hefboom.

In het begeleidend handboek - "Expertise kan je kopen – leren niet, is uw familiebedrijf een lerend bedrijf?" - kan u theorie en praktijk terugvinden aan de hand van citaten van deze 38 familiebedrijven.